Anunt privind examenul de promovare in grad profesional pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luciu